O Fundacji

O FUNDACJI SOUVRE

Dobro jest piękne – to hasło było inspiracją do wcielenia w życie projektu charytatywnego z logo Souvre Internationale. 

Biznes to nie tylko zarabianie. Naszą aktywną postawę pragniemy okazać w obszarze CSR. Celem organizacji non-profit pod szyldem Souvre jest pomoc osobom po oparzeniach, wspieranie Domów Dziecka oraz propagowanie idei zdrowego stylu życia w ramach corocznego Biegu Souvre w Inowrocławiu. Fundatorami Fundacji Souvre są Panowie Waldemar Smoliński i Dariusz Holeniewski. Prezesem Fundacji Souvre jest Dyrektor Zarządzający, Pan Sebastian Antkowiak.

Pomagamy

Firma Souvre funkcjonuje zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy w pełni świadomi tego, że rozwój biznesu nie sprowadza się jedynie do pomnażania majątku. Od początku działania firmy angażujemy się w akcje charytatywne oraz sponsorujemy wyjątkowe wydarzenie sportowe, jakim jest Bieg Souvre. Dzielimy się z potrzebującymi, organizując przedświąteczną akcję „Pomagaj z Souvre” czy biorąc udział w licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Razem możemy więcej

Wyjątkowe właściwości Kolagenu Naturalnego Souvre możemy wykorzystać, pomagając osobom z rozległymi poparzeniami ciała, których marzeniem jest powrót do pełnej sprawności fizycznej. Potencjał Fundacji pozwala nieść bezinteresowną pomoc w jeszcze większym zakresie niż dotychczas.

Dziękujemy za każdy dar serca przekazany na konto Fundacji:

66 1090 1069 0000 0001 3613 0082

Dzielmy się tym co najlepsze!