Zmiana w regulaminie

Zmiana w regulaminie!

Zgodnie z zapisem w regulaminie:

 

11. Postanowienia końcowe

(…)

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie ewentualnych zmian w regulaminie, 

informując o tym fakcie na swojej stronie internetowej www.bieg.souvre.pl.

(…)

 

Zostanie wprowadzona zmiana w regulaminie.

Zmiana dotyczy sposobu klasyfikacji zawodników z czasu netto na Brutto. Zmiana wynika z Atestacji trasy, która została przeprowadzona przez Atestora Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Aby spełnić warunki certyfikatu trasy od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zawody zostaną przeprowadzone według zasad IAAF, które mówią, że jedyny słuszny czas to czas brutto:

 

Competition rules 2016-2017, Rule 165: „The official time shall be the time elapsed between the firing of the starting gun

(or the synchronised start signal) and the athlete reaching the finish line. However, the time elapsed between an athlete crossing the start line and the finish line

can be made known to him, but will not be considered an official time”

 

 Atestacja trasy gwarantuje uzyskanie oficjalnego czasu i dokładny pomiar trasy 5 km oraz 10 km.